Quả cưới 01

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Thành phần: Nho xanh Mỹ | Dưa lưới | Xoài Cát | Thanh long | Cam Mỹ | Táo Gala đỏ Mỹ | Lê Nam phi | Mãng cầu Na | Táo Ambrosia NZL | Lê Hàn quốc.

Thành phần: Nho xanh Mỹ | Dưa lưới | Xoài Cát | Thanh long | Cam Mỹ | Táo Gala đỏ Mỹ | Lê Nam phi | Mãng cầu Na | Táo Ambrosia NZL | Lê Hàn quốc.