Quả cưới 02

Trạng thái: Còn hàng
Liên hệ
Thành phần: Nho xanh Mỹ | Xoài Cát Hoà lộc | Na Thái | Táo Gala đỏ Mỹ | Táo Ambrosia NZL | Thanh long trắng.

Thành phần: Nho xanh Mỹ | Xoài Cát Hoà lộc | Na Thái | Táo Gala đỏ Mỹ | Táo Ambrosia NZL | Thanh long trắng.