Thế Giới Trái Cây -Trái cây Việt nam loại 1 & nhập khẩu cao cấp -

Trái cây Thái Lan

Trái cây nhập khẩu từ Thái và giống Thái trồng tại Việt nam.

Khách hàng tiêu biểu

Nhà khách quốc hội, công ty đa quốc gia, tập đoàn đầu tư nước ngoài, trường học, bệnh viện, hệ thống các ngân hàng lớn...